Organigrama
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 CONSTANTINESCU SILVIU LAURENTIU Presedinte
2 ANDREI DANIELA Vicepresedinte
3 MITITELU MAGDALENA Vicepresedinte
4 GRIGORE DIANA NICOLETA Vicepresedinte
5 ROȘCA ILEANA-DIANA Secretar
6 ȘENDREANU RUXANDRA-JUSTINA Membru
7 APOSTU ELENA SORINA Membru
8 NICOLAE CLAUDIA SIMONA Membru
9 DIACONESCU ROXANA-CORNELIA Membru
10 CERNAT BEATRICE GRAȚIELA Membru
11 STĂNESCU DIANA MIHAELA Membru
12 BRATU CĂTĂLIN-GABRIEL Membru
13 BARBU GABRIEL Membru
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 CONSTANTINESCU SILVIU LAURENTIU Membru titular
2 ANDREI DANIELA Membru titular
3 ROȘCA ILEANA-DIANA Membru titular
4 GRIGORE DIANA NICOLETA Membru titular
5 MITITELU MAGDALENA Membru titular
6 ȘENDREANU RUXANDRA-JUSTINA Membru titular
7 APOSTU ELENA SORINA Membru titular
8 BRATU CĂTĂLIN-GABRIEL Membru titular
9 CERNAT BEATRICE GRAȚIELA Membru titular
10 DIACONESCU ROXANA-CORNELIA Membru titular
11 STĂNESCU DIANA MIHAELA Membru supleant
12 BARBU GABRIEL Membru supleant

Nr. Crt
Numele si prenumele Calitatea
1 CIUCĂ MONICA ILEANA
2 NAN ANAMARIA
3 NEICU ALINA-GEORGIANA
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 CONSTANTINESCU SILVIU LAURENTIU Presedinte
2 GRIGORE DIANA NICOLETA Vicepresedinte
3 MITITELU MAGDALENA Vicepresedinte
4 ANDREI DANIELA Vicepresedinte
5 ROSCA ILEANA DIANA Secretar
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 IONITA RALUCA IRINA  
2 DIACONESCU TRAIAN  
3 NEACȘU SORINEL MARIUS